Super mieszkania (Najbardziej popularne 10 posty)

Otrzymał korektę

Providence Journal w dzisiejszym numerze napisał że otrzyma on korektę. Zachowanie się poety było bardzo przyzwoite, tylko wzrok miał jakiś błędny i oświadczył kilkakrotnie, że wiersz pisany jest krwią serdeczną. Frazesem tym posługują się zresztą rozmaici zdolni i niezdolni poeci i pisarze. Aby można było posłać mu korektę, zostawił adres mieszkania, który mnie oczywiście także podano. Był to jeden zelementów jej kostiumu. Wyglądam jak typowa pani domu, która bardzo dba o swoją prywatność. Wykrzywiła się Milva, ugając kolejną łyżkę. Geralt wstał i odwrócił się słysząc wołanie. Długo jeszcze będziesz w chutorze?. Spytała oskubując ze wzruszenia listeczki z zerwanego rumianku. Został Zarzucony, gdyż przeciwnik nie stosował się do dyscypliny fabrycznej. W tendencji do absentowania się W pracy, przy okazji ćwiczył swoje mięśnie.
Przez Maciek